Veto over terminal in Nieuwland – Rotterdams plan voor overslag aan de Noord valt verkeerd

Rotterdam heeft een oogje op een kade bij polder Nieuwland als voorhaven. Dat levert gemengde reacties op.

Cor van Santen, Alblasserdam
De Dordtenaar, 13-01-2007

De kade bij polder Nieuwland is aboluut geen goede plek voor de containerterminal waaraan het Havenbedrijf Rotterdam denkt.

Dat vindt wethouder A. Dekker van de gemeente Alblasserdam. President – directeur Hans Smits van het Havenbedrijf is op zoek naar een locatie voor een containerterminal waar binnenschepen hun containers overzetten op trucks.

Over de gebruiksmogelijkheden van de kade van polder Nieuwland bestaat nogal wat onduidelijkheid. Rijkswaterstaat vindt de ligging van de kade ongeschikt. De schepen die er willen afmeren of vertrekken, komen even dwars op de Noord te liggen wat te riskant is.

Wethouder Dekker voert ook andere argumenten aan. ‘Wij zitten hier niet te wachten op veel meer geluidshinder en fijnstof. Want dat brengen al die trucks wel met zich mee.’

De wethouder vindt het beter dat Rotterdam zo’n terminal verder in het achterland probeert te realiseren. Voorzitter Theo Schut van de kring Drechtstreek van de Kamer van Koophandel is dat niet met Dekker eens. ‘Typisch Nederlands om te zeggen dat het maar bij de ander moet gebeuren’, vindt hij.

Volgens Schut heeft Smits een goed punt dat er minder over de weg en meer over water moet worden vervoerd. ‘Maar dan heb je wel een transferpunt nodig. En in Nieuwland kan dat volgens mij.’

Volgens Dekker heeft het Rotterdamse Havenbedrijf nog geen contact met zijn gemeente gezocht voor het plan om in deze polder een terminal te vestigen.

Met de verkoop van de percelen in Nieuwland loopt het volgens Dekker heel goed. De polder is voor tachtig procent in handen van Alblasserdam, de rest ligt op het grondgebied van Papendrecht. De Kamer van Koophandel vindt dat het bedrijven wel erg lastig wordt gemaakt met de vestigingseisen op het terrein. Kringvoorzitter Schut: ‘Dat de percelen zijn verkocht, zegt mij weinig. Het gaat erom hoeveel er wordt gebouwd. En dat hangt af van de souplesse en snelheid waarmee bouwvergunningen worden verstrekt.’ Volgens Schut zijn er al verschillende ondernemingen afgehaakt die wel uit bijvoorbeeld Alblasserdam wegwillen, maar hun plannen in Nieuwland niet kunnen realiseren.

Dekker kijkt anders tegen de zaak aan. ‘We hebben vantevoren de spelregels vastgelegd. Als bedrijven grond kopen en pas daarna nagaan wat er mogelijk is, is dat hun probleem en niet het onze.’ In een aantal gevallen is Alblasserdam bedrijven al terwille geweest. ‘Zo staan we onder bepaalde condities buitenopslag toe.’ Voor zichtlocaties is het regime overigens strenger.

De grootste kritiek uit ondernemersland is dat de gemeente Papendrecht onnodig streng is tegenover bedrijven die zich in haar deel van de polder willen vestigen.