Inzicht en daadkracht, maar inlevend en vernieuwend. Dat zijn de pijlers waarop Téo hoog inzet. De combinatie van techniek, economie en organisatie is niet altijd eenvoudig te vertalen naar heldere bedrijfsdoelen en concrete afspraken. Je moet zeker weten welke kant je op wilt gaan. Dat is de ervaring, de kracht en het werkgebied van Téo.

Weidemolen 20
2957 XR Nieuw-Lekkerland
Postbus 29
2957 ZG Nieuw-Lekkerland

(0184) 68 9100
F  (0184) 68 9101
M  06 2000 4195
theo.schut@kpnmail.nl

Met dank aan Waal aan de Maas Reclamebureau, Roy Borghouts Fotografie en Lenny Suvaal Fotografie.