Theo SchutTheo Schut is geboren en getogen in Rotterdam (1951) met een kleine uitstap van drie jaar naar de Stille Zuidzee. Na succesvol de studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te hebben afgerond (macro-economie, ruimtelijke / regionale economie, haven- en vervoerseconomie) werd Theo officier in de militaire dienst. Vervolgens was hij een aantal jaren werkzaam (en ook studerend) aan de Technische Hogeschool / Universiteit Delft (Civiele Techniek). In die periode was hij tevens adviseur van de Indonesische Regering voor havens en maritieme zaken.

In de daarop volgende periode stond het raakvlak van politiek en bedrijfsleven centraal in de carrière van Theo. Overigens ook met een behoorlijk internationaal tintje. Hij was tien jaar lang actief in de haven en vervoersector voor de Gemeente Rotterdam, lid van het management team Economische Zaken en bijvoorbeeld ook secretaris van de Raadscommissie Haven- en Economische Zaken.

Vervolgens bekleedde Theo diverse functies in het bedrijfsleven – allemaal op directieniveau. Zo werd hij algemeen directeur van een gerenommeerde economische ontwikkelingsmaatschappij in de Regio Eindhoven (voorop in technologie) waar hij zich vooral bezig hield met de uitgifte van grootschalige bedrijventerreinen, exploitatie van bedrijvencentra, advies bij financieringen en bedrijfshuisvesting en internationale acquisitie van bedrijvigheid. Na zes jaar lang deze betrekking zeer succesvol te hebben ingevuld, kreeg Theo bij zijn vertrek de benoeming tot Ambassadeur van de Regio Eindhoven.

Theo vertrok uit Eindhoven omdat hij werd gevraagd om interim als algemeen directeur op te treden van een groep bedrijven actief in verzekeringen, hypotheken, makelaardij en bedrijfshuisvesting. Het doel van deze tijdelijke functie was de verkoop van het bedrijf.

Vervolgens stemde Theo in met het verzoek om (algemeen) directeur te worden van een groot bouwbedrijf in de Regio Rotterdam, vooral actief in de utiliteitsbouw in de Randstad met smaakmakende nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hij besloot op te stappen toen hij werd verzocht om tot 2005 als interim directeur te fungeren van het familiebedrijf Schut PrecisionParts; een gerenommeerde machinefabriek dat als verspanend bedrijf actief is op een aantal zeer interessante nichemarkten (openbaar vervoer, OEM en MRO).

Kortom, Theo heeft een ruime kennis en ervaring op het gebied van techniek, economie en organisatie opgebouwd. Zowel in het publieke als private domein. Kenmerkend daarbij zijn de prudentie, integriteit en betrouwbaarheid van Theo; hij houdt van mensen. Zijn werkervaring is die van ondernemer, directeur en commissaris, bestuurder en projectmanager op statutair niveau. Naast al deze functies is Theo ook bestuurlijk actief voor de publieke zaak: een sportvereniging, een goede doelen fonds, oorlogsverzet-museum en de Kamer van Koophandel. Hij spreekt vloeiend Engels en Duits en is redelijk bedreven in Frans en Bahassa.

Theo was getrouwd met Ria du Cloo (overleden in 2008) en heeft 3 dochters en
3 kleindochters.