Algemeen

Actueel:

 • Voorzitter stichting realisering sporthal Alblasserdam; sinds 2012.
 • Lid bestuur (oud-voorzitter Technocentrum Metalelectro) KMR
  (Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam); sinds 2011.
 • Voorzitter goede doelen stichting; sinds 2009.
 • Voorzitter Marine Club Rotterdam; sinds 2008.
 • Lid bestuur stichting Kind en Groei te Rotterdam; sinds 2008.
 • Vice voorzitter Dagelijks Bestuur en Voorzitter Kring Drechtstreek,
  Kamer van Koophandel Rotterdam; sinds 2002.

Voorheen:

Werkzaamheden als Téo techniek economie & organisatie

Actueel:

 • Participant in industriële ondernemingen; Baclin.
 • Vice-voorzitter (lid auditcommittee) WoonCompas te Rotterdam; sinds 2012.
 • Lid stichtingbestuur/adviseur directie timmerfabriek (familiebedrijf); sinds 2012.
 • Adviseur directie industrieel bedrijf hoge druk reiniging (familiebedrijf); sinds 2012.
 • Adviseur productie-/handelsbedrijf Cambodja; sinds 2011.
 • Adviseur/directeur realisatie project kleinschalige zorgresidentie te Alblasserdam, sinds 2011.
 • Adviseur directie internationaal transport groep (familiebedrijf); sinds 2005.
 • Consularis (Koninklijke) vastgoed & aannemingsmaatschappij (familiebedrijf); sinds 2005.
 • Adviseur handelsonderneming en opslagbedrijf (familiebedrijf) bij vestiging op nieuwe locatie; sinds 2005.

Voorheen:

 • Participant in industriële ondernemingen; PRW, Prometics
 • In opdracht van de Regio Eindhoven en Koninklijke Philips: Evoluon herbestemmen als
  Technology Experience; 2005-2006.
 • Adviseur (‘Kinderdijk, land, wind en water’) Uitgeverij Watermerk; 2005-2006.
 • Kwartiermaker/programmamanager TopInstituut Logistiek Dinalog
  (Dutch Institute for Advanced Logistics) te Breda; juni – nov 2009.
 • Adviseur TNO, Kerngebied Industrie & Techniek; 2009-2011.
 • Inviseur (adviseur met inzicht en visie) Applicatiecentrum Productietechnologie; 2000-2009.

Werkzaamheden (procesmanagement) als associé
Boer & Croon Ruimtelijke Investeringen

Voorheen:

 • Het initiëren en begeleiden van een herstart van de vennootschappelijke samenwerking tussen een gemeente in Noord Holland en een daaraan gelieerde ontwikkelingsmaatschappij en een private vastgoed en ontwikkelingsmaatschappij; 6 maanden (2005/6).
 • Voor de directie van een vastgoedonderneming, het voorzitten van een uitvoeringsteam (pré-)due diligence (publiek- en privaatrechtelijk zoals ruimtelijk, milieukundig, verkeerskundig, stedenbouwkundig, juridisch); 2 maanden (2005).
 • Het voorzitten van een samenwerkingsverband tussen een gemeente en drie woningcorporaties om tot een 5-jarig convenant te komen voor de realisering van woningen in een zgn. bouwenvelop; 14 maanden (2006/7).
 • Het, ten behoeve van een vastgoedonderneming, begeleiden van de (pré-)procedures voor vestiging van een kantoor van een milieudienst (7.000 m²); 3 maanden (2006).
 • Adviseur directie NV Stadshavens Rotterdam (relatie tussen directies Havenbedrijf Rotterdam NV en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam/gemeentebestuur)/adviseur kwartiermaker Projectbureau Stadshavens; 12 maanden (2006/7).
 • Directeur a.i. MCRZ/Medimall Vastgoed BV, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een te realiseren medimall (40.000 m²), alsmede onder andere een tweetal parkeergarages en een woontoren, alle onderdelen van de Zorgboulevard Rotterdam (Rotterdam-IJsselmonde) met als kern het nieuwe Maasstad Ziekenhuis (80.000m²); 14 maanden (2007/8).
 • Analyse project management Drechtsteden; 3 maanden (2008).
 • Voorzitter evaluatieteam programma duurzame logistiek; 6 maanden (2008/9).